pracownik

Zatrudnienie w firmie pierwszego pracownika co wielkie wydarzenie. Przed podpisanie umowy o pracę z nowym pracownikiem niezbędne jest uzyskanie oraz potwierdzenie jego danych osobowych. Kodeks Pracy objaśnia jakich danych możemy żądać od pracownika. Ich zakres nie jest ograniczony tylko przepisami Kodeksu Pracy. Dzisiaj przedstawimy uproszczona procedurę dotyczące przyjmowania do pracy pierwszego pracownika. Jesteście ciekawi? 

Przeczytaj też: http://ventureday.pl/pierwszy-pracownik-co-musisz-wiedziec/ 

Umowa o pracę z pierwszym pracownikiem 

Po zgromadzeniu wszystkich potrzebnych danych, które umożliwiają nam podejście do kolejnego procesu jest podpisanie umowy. Umowa o pracę musi być przygotowana w formie pisemnej, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Pierwszy należy przekazać pracownikowi, a drugi zostaje u pracodawcy. Nie potwierdzenie umowy na piśmie  jest wykroczeniem. Jest to zagrożone karą grzywny w wysokości od 1 000 do 30 000 zł 

Przy zatrudnieniu pracownika Należy również poinformować go o sposobie potwierdzania obecności w pracy i usprawiedliwiania nieobecności. Pracownik powinien też poznać sposoby wypłaty wynagrodzenia. W ciągu 7 dni od nawiązania pracy należy pisemnie powiadomić pracownika o dobowej tygodniowej normy czasu pracy, częstotliwości wynagrodzenia, wymiarze urlopu, który przysługuje pracownikowi, a także długości okresu wypowiedzenia. 

Krok drugi – skierowanie na badania lekarskie 

Po podpisaniu umowy czas na skierowanie na badania. Zostaje ono przeprowadzone przez lekarza medycyny pracy. Przyszłemu pracownikowi wręcza się skierowanie na badanie lekarskie do danej placówki, w której określamy dokładnie, w jakim charakterze będzie zatrudniony w firmie. Na tej podstawie lekarzy wykonuje orzeczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania tego zawodu. W takim orzeczeniem bez problemu możemy zatrudnić pracownika. Orzeczenie to może zawierać również pewne ograniczenia, w przypadku kiedy zatrudniamy osobę niepełnosprawną. Wówczas musimy takiej osobie zatrudnić odpowiednie warunki pracy. 

Bezpieczeństwo pracownika jako priorytet 

Po podpisaniu umowy pracownik musi odbyć obowiązkowe szkolenie BHP. Nie jest ono wymagane jedynie w sytuacji, gdy przy prowadzeniu jednoosobowej działalności gospodarczej pomagają osoby zatrudniające się w pierwszej grupie pokrewieństwa osoby zatrudnione na umowy cywilnoprawne. 

Zobacz też: http://www.gminess.pl/ktora-forma-zatrudnienia-jest-najlepsza/ 

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here